Start Kontakt www.prabuty.pl Miejscowy Plan Zagospodartowania Przestrzennego

TEREN PRZEMYSŁOWY

USŁUGI

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

TERENY REKREACYJNE

ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Teren pod patronatem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Rodzaj inwestycji: Przeznaczenie według MPZP – działalność produkcyjna, magazynowa oraz usługowa z wykluczeniem działalności szczególnie szkodliwej dla środowiska. Lokalizacja sprzyja dużo powierzchniowym obiektom typu zakłady przemysłowe, magazyny, centra logistyczne.
Położenie: Teren położony w przemysłowej północno-wschodniej części miasta, z dojazdem z drogi wojewódzkiej 520, w pobliżu magistrali kolejowej E-65 Warszawa-Gdynia.
Powierzchnia: całkowita powierzchnia wynosi 16,19 (ha) bez możliwości powiększenia terenu.
Uzbrojenie: Działka nie jest uzbrojona jednak odległość do wszystkich mediów wynosi do 20m.
Szczegółowa lista danych o terenie Pobierz listę w formacie PDF
Prabuty - teren inwestycyjny Prabuty - teren inwestycyjny
TEREN PRZEMYSŁOWY WIĘCEJ INFORMACJI
USŁUGI WIĘCEJ INFORMACJI
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE WIĘCEJ INFORMACJI
TERENY REKREACYJNE WIĘCEJ INFORMACJI
INTERESUJE CIĘ NASZA OFERTA ? POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI ? Skontaktuj się z nami !
Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty | tel. 55 278 20 01 | 2012 rok