Start Kontakt www.prabuty.pl Miejscowy Plan Zagospodartowania Przestrzennego

TEREN PRZEMYSŁOWY

USŁUGI

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

TERENY REKREACYJNE

ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Działalność usługowa i magazynowo-składowa

Rodzaj inwestycji: Przeznaczenie według MPZP - działalność usługowa, magazynowo-składowa z dopuszczeniem mieszkań towarzyszących zabudowie usługowej. Lokalizacja sprzyja dużo powierzchniowym obiektom handlowym typu supermarket, działalności usługowej z zakresu obsługi finansowej.
Położenie: Teren położony w centralnej części miasta w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego. Dojazd z drogi wojewódzkiej 521 Iława-Kwidzyn, w pobliżu magistrali kolejowej E-65 Warszawa-Gdyni.
Powierzchnia: Całkowita powierzchnia wynosi 2,1453 ha.
Uzbrojenie: Działka nie jest uzbrojona jednak odległość do wszystkich mediów wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset metrów.
Szczegółowa lista danych o terenie Pobierz listę w formacie PDF
Działalność usługowa
TEREN PRZEMYSŁOWY WIĘCEJ INFORMACJI
USŁUGI WIĘCEJ INFORMACJI
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE WIĘCEJ INFORMACJI
TERENY REKREACYJNE WIĘCEJ INFORMACJI
INTERESUJE CIĘ NASZA OFERTA ? POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI ? Skontaktuj się z nami !
Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty | tel. 55 278 20 01 | 2012 rok